Privacybeleid

Fijn dat je dit document leest. Ik informeer je namelijk graag hoe jouw (persoons)gegevens door mij worden verwerkt en/ of gebruikt. Op deze manier voldoe ik aan mijn verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en uit de Telecommunicatiewet.

KuddeWerk is een eenmanszaak, gevestigd in Haarlem en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63443147 met als eigenaar Renske Smit. Heb je vragen over privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op via mail: renske@kuddewerk.nl.

Gebruik (persoons)gegevens

Op mijn website www.kuddewerk.nl (en in sommige gevallen de website https://joyfulhorsetraining.nl) (hierna: de website) zijn verschillende plekken waar jij jouw (persoons) gegevens kunt achterlaten. Ook als mijn (mogelijk toekomstige) klant verzamel ik een aantal van jouw (persoons)gegevens. Het is goed dat jij op de hoogte bent van wat er door mij met deze (persoons)gegevens wordt gedaan, welke rechten jij hebt en hoe jij jouw wensen rondom jouw (persoons)gegevens kunt aangeven.


Ik respecteer de privacy van al mijn klanten, betrokkenen en ook van de gebruikers van de website. Dat betekent dat de (persoons)gegevens die ik ontvang, vertrouwelijk behandel zodat ze niet zomaar in verkeerde handen vallen. Het komt soms wel voor dat jouw (persoons)gegevens worden gedeeld met anderen, omdat zij mij ondersteunen in mijn bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan mijn bank, mijn boekhouder, de websitebouwer of hostingpartij.


Deze verklaring is uitsluitend van toepassing op mijn diensten. Wees je er daarom van bewust dat ik niet verantwoordelijk ben voor het privacy- en/of cookiebeleid van eventuele genoemde andere organisaties en bedrijven op de website.


De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijs ik jou graag naar de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Persoonsgegevens die ik kan verzamelen

Hieronder tref je een overzicht van de (persoons)gegevens die ik van jou kan verwerken:

 • jouw voor- en achternaam;
 • jouw adres- en/of postbusgegevens;
 • jouw telefoonnummer en berichten;
 • adresgegevens van jouw paard;
 • jouw e-mailadres en e-mailberichten;
 • jouw betaalgegevens;
 • jouw inloggegevens;
 • jouw social media accountnamen;
 • jouw reacties op social media.

Bovenstaande gegevens heb je zelf gegeven of zijn af te leiden uit openbare registers of social media. Let op dat gegevens over jouw activiteiten op de website, jouw internetbrowser en apparaat type, jouw IP-adres en jouw locatiegegevens eventueel ook worden verzameld mocht je die optie niet hebben uitgeschakeld in jouw browser en dat jouw IP-adres en jouw locatiegegevens in sommige gevallen ook persoonsgegevens zijn.

Waarom is het verwerken van persoonsgegevens nodig?

Persoonsgegevens verwerken is niet zomaar toegestaan. Hiervoor moet ik doelen hebben bepaald en dat heb ik dus gedaan. Ik kan bijvoorbeeld persoonsgegevens over je verwerken omdat je deze persoonsgegevens zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier) verstrekt.

Die doelen van de voorgenoemde verwerking van de persoonsgegevens die ik van jou verzamel, moeten gerechtvaardigd zijn.

In de AVG zijn daarom zes grondslagen vastgesteld:

 1. het algemeen belang;
 2. het gerechtvaardigd belang;
 3. vitale belangen;
 4. op basis van een overeenkomst;
 5. op basis van een wettelijke plicht;
 6. op basis van toestemming.
DoelGrondslag
1. Voor het afhandelen van jouw betalingOmdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail), als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voerenOmdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
3. Om mijn mailingen te kunnen verzenden.Omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven
4. Om jou toegang te kunnen geven tot de communityOmdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
5. Om jouw (informatie)aanvraag in behandeling te kunnen nemenOmdat ik hier een gerechtvaardigd belang bij heb
6. Om jouw vraag (online) te kunnen beantwoordenOmdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
7. Om het aanbod te kunnen verfijnen en een gerichter aanbod te kunnen makenOmdat ik hier een gerechtvaardigd belang bij heb
8. Bij een wettelijke verplichting, zoals de belastingaangifteVoor het naleven van een wettelijke verplichting
9. Omdat ik graag een mooie review op mijn kanalen wil laten zienOmdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Ik verwerk geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens van klanten, betrokkenen of websitebezoekers. Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op en ik zal deze informatie verwijderen.

Hoelang jouw gegevens bewaard worden

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

PersoonsgegevensTermijnReden
Voor- en achternaam7 jaar (Belastingwetgeving) of zolang je staat ingeschreven op mijn mailinglist.Om aan mijn wettelijke verplichting te voldoen
Adres- en/of postbusgegevens7 jaar (Belastingwetgeving)Om aan mijn wettelijke verplichting te voldoen
TelefoonnummerZolang de overeenkomst looptOm contact met je te kunnen opnemen
Betaalgegevens7 jaar (Belastingwetgeving)Om aan mijn wettelijke verplichting te voldoen
MailadresZolang de overeenkomst loopt en tot maximaal 1 jaar nadat onze overeenkomst is gestopt of zolang je staat ingeschreven op mijn mailinglist.Om jou te kunnen informeren of contact met je kunnen opnemen na het invullen van een online contactformulier
(Mail)berichtenZolang de overeenkomst loopt en tot maximaal 1 jaar nadat onze overeenkomst is gestopt.Om gegevens van jou te kunnen terugvinden
Reactie op social media (Facebook)Onbepaalde tijdWanneer je op een artikel reageert blijft de reactie staan zolang het artikel online staat. Dit is voor onbepaalde tijd, tenzij jij zelf beslist dat jouw reactie moet worden verwijderd. Bij het verwijderen van een reactie worden alle persoonlijke gegevens verwijderd. Er wordt niets gedaan met de ontvangen reacties. Reacties zie ik als enthousiaste betrokkenheid bij een artikel
Social media accountnamenVoor onbepaalde tijd, tenzij jij deze gegevens zelf verwijdertOm te kunnen reageren op jouw reactie op social media accounts
Overige persoonsgegevens die je actief verstrektZolang de overeenkomst loopt en tot maximaal 1 jaar nadat onze overeenkomst is gestopt.Nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst

Gegevens delen met derden/anderen

Jouw gegevens worden niet verkocht aan derden en jouw informatie wordt uitsluitend verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht (verwerkers), sluit ik in ieder geval een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf wel verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Met derden die zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking (de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijken), hoef ik geen overeenkomst af te sluiten.


Met de volgende derden deel ik persoonsgegevens:

DerdeCategorieDoel delenWelke gegevens
Website provider & hosting: Wix & MaatosVerwerkerVoor het hosten van de website en het back-uppen van de websiteVersleutelde gegevens en volledige back-up website
E-mailprovider Yourhosting / Henselhosting / VimexxVerwerkerVoor het hosten van E-mails en websiteVersleutelde gegevens
Bank  KNABVerwerkingsverantwoordelijkeOm betalingen voor mij te genererenBankrekeningnummer, naam, bedrijfsnaam, IBAN, BIC
Boekhoudprogramma Money BirdVerwerkingsverantwoordelijkeOm betalingen van klanten te kunnen uitvoeren en offertes te versturenBankrekeningnummer, naam, adres,
bedrijfsnaam, IBAN, BIC, BTW nummer
MollieVerwerkingsverantwoordelijkeOm betalingen voor mij te genererenBankrekeningnummer, naam, bedrijfsnaam, IBAN, BIC
MailblueVerwerkerOm mijn mailingen te versturenVoornaam, mailadres (achternaam en bedrijfsnaam optioneel)
MaatosVerwerkingsverantwoordelijkeOm je account aan te maken in de academyNaam, mailadres en overige gegevens die je actief verstrekt.

Doorgifte derde landen

Ik probeer persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkom ik er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land. Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, is een verwerkersovereenkomst gesloten. De Partijen houden zich in ieder geval aan de ‘Privacy Shield principles’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Jouw recht tot het inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens

Jij hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dergelijke verzoeken kun je mailen naar mij.  Ik zal in dat geval zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand op je verzoek reageren. Als jouw verzoek buitenproportioneel of zeer specifiek is, dan kan de termijn worden verlengd met 2 maanden.

Jouw rechten tot intrekken, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens naar jou of een door jou genoemde organisatie, te sturen.

Beveiligen

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus. Daarom neem ik adequate en passende maatregelen om bijvoorbeeld misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, door onder meer fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt.

De website maakt bijvoorbeeld gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Ook betekent dit dat jouw verbinding met de website privé is. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Verder maak ik altijd gebruik van enkel bekende beveiligde Wifi-netwerken, tenzij dit om gewichtige redenen niet kan.

De website beveiliging wordt regelmatig bijgewerkt en er is een anti-virussysteem op inkomende en uitgaande e-mails. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Dit zijn een laptop en smartphone met een inlogbeveiliging door middel van een wachtwoord en/of toegangscode en/of vingerafdruk. Daarnaast zijn de gebruikte systemen ook beveiligd met een wachtwoord en/of toegangscode en/of vingerafdruk.

Geen goede beveiliging of misbruik van jouw gegevens?

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de persoonsgegevens, neem dan contact op met mij.

Jouw recht tot indienen klacht

Ik wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, als je van mening bent dat ik niet voldoe aan de privacyregelgeving als bedoeld in de AVG. De nationale toezichthouder is de Autoriteit Persoonsgegevens. Een klacht indienen kun je hier.  

Wijzigingen

De teksten van mijn website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor mijn privacyverklaring. Deze versie is van 27 juni 2023 en als er wijzigingen zijn in de privacyverklaring, plaats ik hiervan steeds de nieuwste versie hiervan plaatsen op de website. Als de wijzigingen directe gevolgen voor jou hebben, zal ik jou zoveel mogelijk rechtstreeks informeren.

Cookies

Mijn website gebruikt ook diverse cookies. Door het hebben van deze cookieverklaring, voldoe ik niet alleen aan de verplichtingen uit de Telecommunicatiewet & Cookiewet (toekomstige e-Privacy verordening), maar weet jij ook precies hoe jij met de door mijn website geplaatste cookies kunt omgaan.

Wat is een cookie

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Cookies zorgen er met name voor dat mijn website naar behoren werkt. Cookies onthouden bijvoorbeeld jouw instellingen en met cookies kan ook mijn website worden geoptimaliseerd.

Functionele en (social media related) tracking cookies

Mijn website maakt gebruik van functionele cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy en social media related tracking cookies. Bij het plaatsen van de functionele cookies hoeft er geen toestemming van jou te worden gevraagd. Voor het plaatsen van de social media related tracking cookies vraag ik toestemming via de cookiebanner. Mijn website maakt verder geen gebruik van andere cookies.

Functionele cookies door Wix

Met behulp van een permanente cookie kan de website jou herkennen bij een nieuw bezoek op mijn website. Dit is een zogenaamde functionele cookie. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kan de website dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van mijn website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen of blokkeren via de instellingen van jouw browser.

Met behulp van een sessie cookie kan ik zien welke onderdelen van mijn website je tijdens jouw bezoek hebt bekeken. Dit is een zogenaamde functionele cookie. Mijn website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ik kan mijn dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit. Welke cookies Wix precies plaatst lees je hier. Hoe Wix met gegevens omgaat, lees je hier.

Social media related tracking cookie

De social media related tracking cookies zoals het social media pixel, volgen het bezoek aan de website om daarmee een profiel van websitebezoekers op te bouwen. Dit gaat via de button die (o.a.) Facebook op jouw apparaat plaatst. Hoe Facebook met persoonsgegevens omgaat, lees je hier

Cookies weigeren, blokkeren, verwijderen en aanpassen

Je kunt cookies weigeren, blokkeren en je kunt je afmelden voor cookies. Dit doe je door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Je kunt cookies altijd eenvoudig cookies accepteren of aanpassen via je internetbrowser.

Kies je ervoor om de cookie instellingen aan te passen, dan kies je eenvoudig welke cookie je accepteert of niet. Ook kun je jouw internetbrowser zo instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheden de helpfunctie van je browser. Want hoe je de instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg als nodig de helpfunctie van jouw browser of kijk op deze website hoe je cookies kunt uitzetten.

Let wel op: als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettige gebruik van mijn website. Wees je er dus van bewust dat als je geen cookies wilt, ik niet kan garanderen dat mijn website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken.

Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en zij kunnen daardoor vaker worden herhaald. Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via de tracking van mijn website advertenties aan je vertonen.

Onvoorziene cookies

Het kan ook voorkomen dat via mijn websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan ikzelf niet altijd op de hoogte ben. Kom je onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in mijn overzicht? Laat het mij dan weten per mail. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

Opt-out

Over het gebruik van bovenstaande cookies, wordt op de website (waar nodig) toestemming gevraagd. Als je niet wilt dat jouw gegevens getrackt worden, dan raad ik je aan om geen toestemming te geven (opt-out) of om privacy-bevorderende browser-plug-ins te installeren.

Wijzigingen

De teksten van mijn website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor mijn cookieverklaring. Deze versie is van 27 juni 2023 en als er wijzigingen zijn, plaats ik hiervan steeds de nieuwste versie hiervan plaatsen op de website.

Scroll naar boven